Plán práce na měsíc červen 2018

Krásné prázdniny a dovolenou!

5.6. Výměnný pobyt dětí z první třídy a z MŠ – Ibříšková, Matušová 

6.6. Atletická všestrannost 1.st. - okrskové kolo – Horní Lideč – Hladká 

7.6. Farmářský den ve školní zahradě  – Kovářová, Filgas 

8.6. Hořčičné zrnko – Projekt pro žáky ŘKN – Srbová

11.6. Návštěva Okresního soudu ve Vsetíně - 8.B – Filgas 

12.6. Školní výlet 1. a 2. třídy – Teplice nad Bečvou – Matušová, Ibříšková

12. – 14.6. Školní výlet 8. ročníku – Praha – Šviráková, Nahodil

14.6. Pasování prvňáčků na čtenáře – Kozubíková, Matušová

         Beseda s panem místostarostou Kozubíkem – PRV – 3.tř. – Sedláčková 

18.6. Pasování na valášky – 3.tř. – Sedláčková 

19.6. Atletická všestrannost 1.st. – Okresní kolo Val. Meziříčí – Hladká  

19. – 20.6. Mistrovství republiky v šachu – Zlín – Smilek

 

21.6. Závěrečná pedagogická rada

         Florbalový turnaj – Francova Lhota – Filgas

22.6. Florbalový turnaj s žáky ZŠ Pozděchov – Hladká

         Sportovní den 8. roč. – Nahodil, Šviráková 

         Táborník a ŠD II. – Výšlap a rozlučka – Sedláčková, Hajda 

25.6. Návštěva okresního soudu ve Vsetíně – 8.A – Filgas

         Třídnické práce

26.6. Memoriál J. Ušiaka – Čeladná – Nahodil, Hajdová 

27.6. Žákovská badatelská konference – Kovářová 

         Fotbalový turnaj „O pohár ŘŠ“ – Hajdová, Filgas 

28.6. Exkurze žáků do okolních firem, přírodních a historických míst

         Hodnotící porada

29.6. Vydávání vysvědčení

Další akce:

-Šupec, Výfuk, Pikomat – Pechová 

-Cykloprojekt – Filgas 

-Prázdninový pobyt ve školní družině 2.7. – 13.7. - Hajda