Předplavecký výcvik 1. třídy 2018

První třída zahájila předplavecký výcvik začátkem května. Všechny děti se na plavání velice těšily a hned v první lekci ukázaly, že se vody nikdo nebojí. Podle svých plaveckých schopností byly rozděleny do dvou skupin, které jsou hodně vyrovnané a dobře zvládají osvojování si nových plaveckých dovedností. Děti se učí plavat s pomůckami a ty nejlepší z nich si už troufnou i do hluboké vody.            

Ke konci předplaveckého kurzu se nabyté dovednosti ještě více upevní.

Ve druhé třídě pak čeká děti povinný plavecký výcvik, ve které zúročí letošní získané zkušenosti.