Pasování žáků 1. třídy na čtenáře 2018

Ve čtvrtek 14. června 2018 proběhlo v knihovně ve Valašské Polance slavnostní pasování žáků první třídy na čtenáře. Všichni žáci se na tento slavnostní okamžik s ukázkou svých čtenářských dovedností pečlivě připravovali. Postupně přečetli pohádky „O zlaté sekyře“ a „O Budulínkovi“. Všichni malí čtenáři úspěšně předvedli své „čtenářské umění“, které získali během prvního roku ve škole. Poté je knihovnice paní Alena Kozubíková pasovala na čtenáře. Po slavnostním pasování také děti odměnila hezkou knížkou, drobnými dárky a čtenářským průkazem. Poděkování patří i paní Markétě Chvátalové, která při pasování pomáhala.