Pasování na Valášky 2018

Letos se opět žáci 3. třídy zúčastnili projektu " K Polance cestička šlapaná", během kterého se v průběhu hodin prvouky seznámili se zvyky a tradicemi Valašska. V hodinách hudební výchovy pak společně nacvičovali valašské písničky a tance. Nedílnou součástí byla i beseda s místostarostou Valašské Polanky panem Honzou Kozubíkem. Vše vyvrcholilo pondělním vystoupením v kulturním domě, kde svým rodičům a dalším hostům společně předvedli pásmo valašských lidových písní a tanců.  Na závěr byli pasováni panem místostarostou a paní ředitelkou naší školy na Valášky. Věříme, že některé z nich budeme moci vidět ve valašských krojích i na letošních tradičních Dožínkách.