Mladé atletky jsou 2. v okrese

          V úterý 19. června se atleti z 1. stupně zúčastnili okresního kola v atletické všestrannosti ve Valašském Meziříčí. V silné konkurenci 14. družstev si naši žáci počínali velice úspěšně. V kategorii chlapců skončilo naše družstvo na pěkném 5. místě. O něco lépe si vedla děvčata, která obsadila krásné 2. místo a v soutěži jednotlivců jsme v kategorii 4. tříd obsadili 1. místo a v kategorii pátých tříd 2.místo. Všem atletům blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.