Výfuk - celoroční vyhodnocení, rozloučení

Na celém světě je hodně nadprůměrně nadaných lidí. V každé škole je několik takových žáků. Ve Valašské Polance také. V každé třídě je aspoň jeden. Je těžké je přesně určit a pracovat s nimi jinak. Oni to totiž ani nechtějí ani nepotřebují. Je to generace, která už není vedena k velké zodpovědnosti, k snaze bojovat s překážkami, k pohledu do budoucnosti, ale jen být stále šťastná. Nepřináší si do školy obsah slov pokora, čest, slušnost ani poslušnost nebo úcta, ba ani tato slova samotná. Vždyť míst na středních školách je stále více než absolventů devátých tříd. A co bude po střední, je hooodně daleko.

 

O to více je pak potěšující, když se najde dítě, třeba i na začátku trochu tápající, které chce a je ochotno se nechat vést. Takových lidí je na celém světě také ještě dost. V každé škole jsou takoví žáci. Jsem ráda, že ve Valašské Polance také a že jsem s nimi mohla spolupracovat.

Nejúspěšnějším z nich se stal Jan Hyžák (9. A). V celkovém pořadí za školní rok 17/18 se v celostátní soutěži Výfuk umístil na krásném devátém místě. Za největší ocenění mého snažení a naší spolupráce považuji, že vydržel pracovat až do posledního kola do konce května, a to už převážně samostaně.

Pochvalu si určitě zaslouží rovněž Jakub Dorňák (9. A), Adam Baroš (9. A) a Martin Ondruška (7.).

Všem ještě jednou děkuji za odvedenou práci a za reprezentaci školy, ale hlavně sebe samotných a přeji hodně úspěchů v dalším studiu.

 

Děkuji všem deváťákům za místy i náročné, ale krásné uplynulé tři roky. Přeji vám všem úspěšný, spokojený a sladce duhový další život.

 

30. 7. 2018

Ne každá rozhodnutí vedoucího pracovníka, která se líbí téměř všem, jsou správná, dobrá, vhodná pro přítomnost či budoucnost. Stejně tak rozhodnutí, která se nehodí téměř nikomu, nemusí být nutně špatná. Děkuji paní ředitelce, že neupřednostňuje jen "své výhody" a nenechala se v uplynulých třech letech ničím a nikým odradit.

Milí mladší a bývalí kolegové, přeji vám hodně úsměvů, rodiče s takou tolerancí, jakou vyžadují od vás a v dalších letech co nejvíce pozitivních změn.

Panu zástupci pak sportovní a vydařený další pracovní i soukromý život.