Křížovka 9.B

Žáci 9.B si k připomenutí svátku 28. října připravili pro všechny žáky školy zajímavou křížovku. Ovšem vyluštit křížovku nebylo úplně jednoduché. Jednotlivé indicie k vyluštění křížovky byly poschovávány na různých místech školy. Nápovědy na panelu s křížovkou prozradily, kde hledat. Někdy zněla nápověda „Hledej pod ping-pongovým stolem“, jindy „Hledej u květináče v druhém patře“. Kdo správně vyluštil celou tajenku, získal sladkou odměnu. Nejvíce se do hledání indicií a jejich luštění zapojila z prvního stupně 4. třída se třinácti žáky, z druhého stupně pak třída 6.A s jedenácti žáky. Třídě 9.B děkujeme za organizaci a žákům školy i za malé pokusy o vyluštění křížovky.