Plán práce na měsíc listopad 2018

„ Žádný učitel neztroskotal na své nevědomosti. Může ztroskotat, jen pokud  nevychází se třídou.“

1.11. Setkání zákonných zástupců žáků 9. ročníku s výchovným poradcem 

         – jídelna 15.15 hod. – M. Pecárová 

         Projekt Jsem chodec 3.tř. – J. Sedláčková

         Návštěva obecního úřadu – 3.tř. – J. Sedláčková, I. Filgasová

2.11. Fotografování žáků 1st. – vánoční motivy – P. Filgas

         Logická olympiáda – krajské kolo Zlín – D. Hladká  

5.11. Sálová kopaná 2st. – Francova Lhota – P.Filgas

         Zahájení sběru papíru 5. - 9.11. „ Potřeby pro školní zvířátka “ – J. Sedláčková

7.11. Předání výhry Talent roku taneční skupině MAAT - Praha – 9.roč. – M. Sádlíková 

8.11. Týden vědy a techniky Val.Meziříčí – 8.roč. – K. Šviráková

 

9.11. Vsetín proti chudobě – 8.,9.roč. – M. Kovářová 

         Natáčení rádia Zlín – Co zpíváme ve škole – J. Sedláčková, M. Pecárová

         Okresní finále v sálové kopané – Zašová – mladší žáci – P. Filgas

14.11. Zlínský vorvaň – vybraní žáci 2.st. – A. Černotík

          Pomozte nám zachránit farmáře – beseda pro žáky 8.roč. – M. Kovářová

          Okrskové kolo ve florbale 2.st. ml.žáci – P. Filgas 

20.11. Dopravní výchova 4.roč. – D. Hladká 

21.11. Okrskové kolo ve florbale 2.st. starší žáci – P. Filgas

          Pedagogická rada za 1.čtvrtletí

22.11. Přírodovědná soutěž Jaloveček Vsetín – 1.st. – J. Sedláčková 

          Třídní schůzky 15:00 - 17:00

23.11. Florbalová liga Vsetín – II. stupeň – A. Černotík

28.11 Okresní kolo v sálové kopané - Horní Bečva - J. Nahodil

28.11. Okresní přebor škol v šachu - KD Valašská Polanka - P. Filgas, V. Hrtáň

29.11. Mikuláš ve škole - žáci 9. ročníku a P. Filgas

30.11. Přírodovědná soutěž Jaloveček Vsetín – 2.st. – M. Kovářová