Plán práce na měsíc prosinec 2018

Přejeme Vám klidné svátky vánoční a úspěšný nový rok.

8.12. Závěr tanečního kurzu žáků 9. roč. Věneček – Sedláčková, Šviráková

10.12. Čertovská literární beseda se spisovatelem Janem Svitákem – Koňaříková

11.12. Sdílení dílen SPŠS Vsetín – 8. roč. – Šviráková 

           Soutěž Mladý chemik – Val. Meziříčí – 9. roč. – Černotík 

12.12. Sdílení dílen SPŠS Vsetín – 8. roč. – Černotík

13.12. Vánoční turnaj ve stolním tenise – Nahodil 

14.12. Vánoční florbalový turnaj – 1.st. – Hladká 

           Okrskové kolo ve florbale – Francova Lhota – ml. žáci – Černotík

17.12. Sportovní den – Brumov – 9. roč. – Nahodil 

           Beseda Cestování na tuktuku – 5.-8. roč. – Filgas

18.12. Projekt MAP II. Literární beseda v knihovně – Koňaříková

20.12. Vánoční laťka – Horní Lideč – Filgas, Nahodil

21.12. Vánoční besídky

22.12. – 2.1. Vánoční prázdniny

3.1., 4.1. – Ředitelské volno

Další akce:

-Olympiáda z českého jazyka – Koňaříková

-Projekt Firma – 9.roč. – Nahodil