Plán práce na měsíc leden 2019

Přejeme Vám všem v novém roce hodně zdraví, štěstí, úspěchů, klidu a pohody, hodně kamarádů a přátel a splnění všech plánů a předsevzetí.

1.1. Státní svátek

2.1. Prázdniny

3.-4.1. Ředitelské volno

8.1. Vzdělávací program „Vikingové“ – P. Filgas 

9.1. Projekt Firma – volba povolání – 9.A – J. Nahodil

10.1. Projekt Firma – volba povolání – 9.B – K. Šviráková

         Konzultační hodiny pro rodiče 14.00 – 16.00 hod.

15.1.Dějepisná olympiáda – okresní kolo – Vsetín – A. Černotík

17.1. Okrskové kolo ve vybíjené – Horní Lideč – 6.,7.roč. – A. Černotík 

 

26.1. Memoriál Daniela Mikeše TM Stav – Vsetín – 1.st. – D. Hladká, J. Hajda 

30.1. Vzdělávací program – Pes záchranář – 1st. – P. Filgas 

31.1. Vydávání vysvědčení

Další akce:

Lhotská laťka – Francova Lhota – 2.st. – J. Nahodil

Okrskové kolo ve florbalu – Francova Lhota – ml.žáci – P. Filgas