Plán práce na měsíc únor

1.2.
Pololetní prázdniny

4.2.
Zahájení plaveckého výcviku 2., 3. roč. – Vsetín – E. Matušová, I. Filgasová
Florbalová liga Vsetín 2. st. – A. Černotík

6.2.
Školní kolo biologické olympiády – kategorie C, D – 2. st. – M. Kovářová
Krajské kolo – šachy – Vsetín – P. Filgas

13.2.
Matematická soutěž „Víc hlav, víc rozumu“ – Slavičín – 8., 9. roč. – K. Šviráková

14.2.
Divadlo Zlín – 4., 5., 6. roč. – M. Pecárová, I. Filgasová, M. Kovářová, D. Hladká

15.2.
Lyžařské závody Minikarlovská – vybraní žáci – J. Sedláčková
Pohádkový den 1. st. – D. Hladká

18.-22.2.
Lyžařský kurz - 4. a 7. roč. – P. Filgas, J. Nahodil

18.2.
Projekt Planeta Země – Vsetín – 8. roč. – A. Černotík

20.2.
Projekt Hasík – 2., 6. roč. – tř.učitelé

Pozn.:

Na základě velmi malé docházky žáků se ruší raníček pro žáky 1. až 3.ročníku. Žáci 1. a 2.ročníku mohou ráno před vyučováním chodit do učebny druhého ročníku.
Děkujeme za pochopení.