Plán práce na měsíc březen 2019

1.3. Jarní prázdniny

6.3. Závěrečný turnaj florbalové ligy – Vsetín – A. Černotík

8.3. Den otevřených dveří SDH Val. Polanka – 1.-5.roč. – tř. uč.

       Kino Vatra Vsetín „Schindlerův seznam“ – 8., 9.roč. – tř. uč.

12.3.Den otevřených dveří ZŠ Val. Polanka

13.3.Etické dílny -  3., 5.roč.

14.3.Etické dílny – 6.roč.

        Seminář APIV – management školy

18.3.Etické dílny – 4., 5.roč.

       Recitační soutěž 1.st. – V. Ibříšková

19.3.Výchovný program s pejskem záchranářem – 1. st. – tř. uč.

19.3. Cvičné přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku - organizace Kateřina Šviráková

22.3. Matematický klokan - 3.až 9. třída - organizace K. Šviráková

26.3. Projekt Hasík - 2. a 6. třída - organizace Petr Filgas

27.3.Etické dílny - 3., 7.roč.

       Okrskové kolo ve vybíjené Horní Lideč – 1. st. – D. Hladká

28.3. Etické dílny - 4. a 8. ročník

        Výchovný koncert ZUŠ - 1.-3. třída - KD Valašská Polanka - třídní učitelky

29.3.Akce ke Dni učitelů „Den naruby“ – místo pedagogů vyučují žáci – I. Filgasová

       Etické dílny – 4., 8.roč.

       Seminář APIV – pedagogický sbor

Další akce:

Projekt Hasík 2. a 6. ročník – P. Filgas