Plán práce na měsíc duben 2019

2.4. Návštěva předškoláků v 1.třídě – V. Ibříšková, E. Matušová

       Cvičné přijímací zkoušky – 9.roč. – K. Šviráková

       Setkání s rodiči v MŠ ve Val.Polance – V. Ibříšková, E. Matušová

3.4. Etické dílny – 9.roč. – J. Nahodil

4.4. Celoškolní projekt TONDA OBAL – A. Černotík

       Etické dílny – 6.roč. – J. Nahodil

       Pythagoriáda – 5. – 8.roč. – K. Šviráková  

       Pedagogická rada

       Třídní schůzky 15.15 hod. – 17.00 hod. 

5.4. Poznej a chraň – Vsetín – 4.,5.,6.roč. – M. Kovářová, J. Sedláčková

9.4. Zápis do 1.třídy – 12.00 hod. – 17.20 hod. – V. Ibříšková, E. Matušová

10.4. Zápis do 1.třídy – 13.00 hod. – 17.20 hod. – V. Ibříšková, E. Matušová

         Zahájení předplaveckého výcviku 1.třídy – V. Ibříšková 

 

         Okresní kolo biologické olympiády – Val. Meziříčí – 7.roč. – M. Kovářová

12.4. Velikonoční florbalový turnaj 1.st. – D. Hladká 

         Přijímací zkoušky na SŠ

13.4. Taneční soutěž MIA – Otrokovice – M. Sádlíková 

15.4. Přijímací zkoušky na SŠ

         Dopravní výchova – Vsetín – 4.roč. – D. Hladká

16.4. Etické dílny – 7.,8.roč. – J. Nahodil 

         Okresní kolo biologické olympiády – Val. Meziříčí – 8.,9.roč. – M. Kovářová

17.4. - Pohybem pro zdraví - I.st. - organizace Filgas, Hladká

18.4. Velikonoční prázdniny

         Školení pedagogů – Seminář APIV

19.4. Velký pátek - státní svátek

22.4. Velikonoční pondělí – státní svátek

24.4. Recitační soutěž – 2.st. – I. Filgasová 

         Preventivní program Bezpečný internet – 8.,9.roč. – J. Nahodil 

         Etické dílny – 1.,2.třída – J. Nahodil

         Preventivní program - Bezpečný internet - 8. tř. 1. a 2. hod., 9. AB 3. a 4. hod. - J. Nahodil

25.4. Etické dílny – 9.roč. – J. Nahodil

26.4. Den Země – Celoškolní projekt – M. Kovářová

29.4. Exotické Země – Exotické ovoce – celoškolní projekt –  E. Matušová, A. Černotík 

         Pěvecká soutěž Polanka Star – J. Sedláčková 

30.4. Celodenní vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky

        Ředitelské volno

Další akce:

-Čokoládová tretra – 1.st. – D.Hladká

-Minikopaná – P. Filgas 

-McDonalds Cup – 1.st. – Filgas 

-Štafetový běh – 1.st. – D. Hladká