Plán práce na měsíc červen 2019

„Ať pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí.“

Krásné prázdniny a dovolenou!

3.6. Školní výlet 8.roč. – Valtice, Lednice – A. Černotík, J. Fiala
4.6. Školní výlet 8.roč. – Valtice, Lednice – A. Černotík, J. Fiala
       Přednáška – Velké šelmy – 6.roč. – M. Kovářová
8.6. Vystoupení skupiny MAAT – Otrokovice – M. Sádlíková, J. Sedláčková
10.6. Školní výlet 9.A – Hrubý Jeseník – J. Nahodil, K. Šviráková
         Školní výlet 6.roč. – Velké Karlovice - M. Kovářová, J. Fiala
11.6. Školní výlet 9.A – Hrubý Jeseník – J. Nahodil, K. Šviráková
         Školní výlet 1.,2.roč. – Řožnov pod Radhoštěm – V. Ibříšková, E. Matušová
         Školní výlet 6.roč. – Velké Karlovice - M. Kovářová, J. Fiala
12.6. Školní výlet 9.A – Hrubý Jeseník – J. Nahodil, K.  Šviráková
         Školní výlet 3.,5.roč. – Bouzov, Javoříčko – I. Filgasová, M. Pecárová
         Školní výlet 4.roč. – Vartovna – D. Hladká

13.6. Výměnný pobyt dětí MŠ a 1.třídy – E. Matušová, V. Ibříšková
         Beseda s místostarostou panem Kozubíkem – 3.roč. – J. Sedláčková
14.6. Klubácký výlet – Z. Polanská
17.6. Pasování na Valášky – 3.tř. – J. Sedláčková
         Návštěva jednání Soudu ve Vsetíně – 8.roč. – A. Černotík
         Školní výlet 9.B – Hrubý Jeseník – K. Šviráková, J. Nahodil
18.6. Školní výlet 9.B – Hrubý Jeseník – K. Šviráková, J. Nahodil
         Výlet ŠD – Vizovice – J. Hajda
19.6. Školní výlet 9.B – Hrubý Jeseník – K. Šviráková, J. Nahodil
         Branný den Prlov – 7.,8. roč. – N. Hajdová
20.6. Pasování na čtenáře – 1.roč. – V. Ibříšková
         Pedagogická rada – uzavření výchovných a vzdělávacích výsledků žáků
         Návštěva gynekologického oddělení - děvčata 9. ročník - M. Kovářová
21.6. Závěrečný florbalový turnaj – 1.st. – D. Hladká
24.-25.6. Třídnické práce, odevzdávání učebnic
26.6. Fotbalový turnaj O pohár ředitelky školy – N. Hajdová, P. Filgas
27.6. Exkurze po okolních firmách a zvláštnostech regionu – 2. st. – N. Hajdová
28.6. Vydávání vysvědčení

Další akce:

-    Prázdninový pobyt žáků ŠD, ŠK 1.7.-12.7. 2019 – J. Hajda
-    Atletická všestrannost 1.st. – D. Hladká
-    Výtvarné soutěže - Vše, co mám rád, Země očima dětí a fantazie - J. Fiala