Návštěva našich nejmenších v Hostětíně na farmě

Ve středu 25. 9. 2019 se také žáci 1., 2. a 3. třídy zúčastnili výukového programu v centru Veronica Hostětín. Tento program byl vyústěním týdenního projektu, který každoročně v tuto dobu u nás ve škole probíhá pod názvem Jablíčkový den (týden). Letošní výjezd za jablíčky a jejich zpracováním tak umožnil dětem přímo v praxi vidět, vyzkoušet si a ochutnat výrobu moštu.

Všichni žáci připravená jablka postupně drtili, lisovali a stáčeli mošt, který na závěr ochutnali. Výrobu moštu ve velkém mohli vidět v moštárně, jejíž návštěva byla také součástí programu. Druhá část výuky probíhala v přírodní zahradě, kde se děti dozvěděly další zajímavosti o jablkách, jejich odrůdách a využití. Zajímavá byla i prohlídka sušárny na křížaly (krajánky), která bývala běžnou součástí dědin na Valašsku. Obě části programu byly prokládány hrami a soutěžemi s tématikou jablek a přírody. Celý dopolední program byl spojený s pobytem v přírodě a pohybem venku. Kladně hodnotíme i pestré střídání činností a osobní prožitek spojený s výrobou moštu. Odjížděli jsme sice unavení, ale spokojení a plní zážitků.