Lesní pedagogika II, Den stromů

V úterý 15. října se konala další část výukového programu Lesní pedagogika, který si pro žáky 4.a 5. třídy připravili  zaměstnanci Lesů ČR  ze Vsetína. Program provázelo opět nádherné slunečné počasí a žáci se v lese ve Vápenkách učili poznávat různé stromy, seznámili se s jejich významem pro člověka a využití  pro život. Zároveň se tímto programem vybraní žáci připravovali  na přírodovědnou soutěž Jaloveček, ve které jistě využili získané poznatky. Jelikož slunečné počasí vydrželo i do pátku 18. října, vyrazili žáci 3. a 4. třídy v hodinách pracovní výchovy opět do lesa, kde ve skupinkách stavěli oblíbené lesní domečky. Společně tak v přírodě oslavili Den stromů, který se slaví po celém světě 20. října a letos u nás ve Valašské Polance připadl na krásnou  sváteční hodovou neděli.