ŠKOLNÍ KOLO ANGLICKÉ OLYMPIÁDY

Ve středu dne 4.12. na naší škole proběhla soutěž ve znalostech jazyka anglického. Tohoto klání se účastnili žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku. Žáci měli v rámci soutěže zvládnout nejenom gramatická cvičení, poslech a čtení textu s porozuměním, ale i vyprávění na vybrané téma a popis obrázku.

V první kategorii na prvním místě se umístila Hana Kostková (6.A), druhé místo obsadil Jan Mareček (6.B) a na třetím místě se umístil Antonín Randus  (7.B)

Ve druhé kategorii starších ročníků se na prvním místě umístil Martin  Fojtík (9.třída), na druhém místě Štěpán  Kundera (9. třída) a třetí místo získala  Vendula  Šmerdová (9. třída)

Gratulujeme vítězům a všem účastníkům moc děkujeme za práci a podané výkony!

 

The  school round of english competition


on Wednesday 4.12. at our school there was a competition in English language knowledge. This contest was attended by pupils 6, 7, 8. and 9th grade. Pupils were supposed to master not only grammar exercises, listening and reading comprehension, but also conversation on a selected topic and description of the picture.

In the first category in the first place: Hana  Kostková (6th A)
second place: Jan Mareček (6th B)
and the third: Antonín  Randus  (7th B)


In the second category
first place: Martin  Fojtík (9th class)
second place: Štěpán  Kundera (9th class)
and the third: Vendula  Šmerdová ( 9th class)


Congratulations to the Winners and thanks to all participants for their work and performance !