Organizace školního roku 2014/2015

Zahájení šk. roku 2014/2015 1. 9. 2014 (pondělí) 
Konec I. pololetí 29. 1. 2015 (čtvrtek)
Konec II. pololetí 30. 6. 2015 (úterý)

Prázdniny, státní svátky, volné dny
Den české státnosti 28. 9. 2014 (neděle)
Den vzniku samostatného státu 28. 10. 2014 (úterý)
Podzimní prázdniny 27. a 29. 10. 2014 (pondělí, středa)
Den boje za svobodu a dem. 17. 11. 2014 (pondělí)
Vánoční prázdniny 22. 12. 2014 (pondělí) – 2. 1. 2015 (pátek)
(nástup 5. 1. 2015 – pondělí)
Pololetní prázdniny 30. 1. 2015 (pátek)
Jarní prázdniny 9. 3. – 15. 3. 2015
Velikonoční prázdniny 2. 4. a 3. 4. 2015 (čtvrtek, pátek)
Velikonoční pondělí 6. 4. 2015
Svátek práce 1. 5. 2015 (pátek)
Den osvobození 8. 5. 2015 (pátek)
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2015 (školní rok 2015/2016 začne v úterý 1. 9. 2015)

Zápis do 1. třídy - 3. 2. (úterý) – 4. 2. 2015 (středa) => 12:00 – 16:00

Zasedání pedagogické rady
18. 11. 2014 (úterý)    22. 1. 2015 (čtvrtek)    9. 4. 2015 (čtvrtek)    18. 6. 2015 (čtvrtek)  

Zasedání MS a PK - Maximálně 4x ročně (v úvodu, na pololetí a ke konci školního roku - předsedové MS a PK si pak mohou určit jeden termín dle aktuální potřeby.

Třídní schůzky - 18. 11. 2014 (úterý)    9. 4. 2015 (čtvrtek)
(třídní učitelé si také mohou domluvit další termín dle aktuální potřeby)

Konzultační dny – 8. 1. 2015 (čtvrtek)    2. 6. 2015 (úterý)
(vyučující si mohou domluvit konzultaci s rodiči také individuálně)

Konzultační hodiny výchovné poradkyně - středa - 13:30 – 15:00
- schůzky v jiný termín po předchozí domluvě