Vybudování nových odborných učeben v ZŠ Valašská Polanka

 

Název projektu: Vybudování nových odborných učeben v ZŠ Valašská Polanka

 

Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín, získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na vybudování a modernizaci odborných učeben fyziky a chemie, přírodopisu, jazykové učebny a učebny praktických činností. Projekt zahrnuje jak stavební úpravy odborných učeben a kabinetů, tak také pořízení vybavení a učebních pomůcek odborných předmětů. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení k jehož naplnění dojde prostřednictvím modernizace učeben zaměřených na výuku klíčových kompetenci – přírodních věd a řemeslných oborů. Realizované aktivity jsou v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání ORP Vsetín.

 

Předpokládané celkové náklady: 3.021.398,00,- Kč

 

Celkové způsobilé výdaje: 2.554.982,00,- Kč

 

Příspěvek EU: 2.171.734,70,- Kč

 

Příspěvek státní rozpočet: 127.749,10,- Kč

 

Vlastní podíl: 255.498,20,- Kč

 

Nezpůsobilé výdaje: 466.416,00,- Kč

 

Termín fyzické realizace: 07/2020 – 08/2021