Naše škola aktivně spolupracuje se SPŠS ve Vsetíně

Naše škola spolupracuje se Střední průmyslovou školou strojnickou Vsetín v rámci projektu "Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků střední a základní školy ve Zlínském kraji". Podílíme se na 2 aktivitách:

1.) Celoroční volnočasová pravidelně se opakující aktivita pro žáky ZŠ – kroužek ruční zpracování kovu a jiných technických materiálů (4 žáci 8 ročníku)

2.) Sdílení učeben/ dílen/laboratoří pro povinnou výuku žáků ZŠ (žáci 8. a 9. tříd kteří navštěvují povinně volitelný předmět technická praktika)

Info o projektu:

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0010

 

 

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací (zejména) škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ. 

V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou (v souladu se ŠVP partnerských SŠ a s nimi spolupracujících ZŠ) realizovány nové volnočasové aktivity pro žáky SŠ a ZŠ; další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace a technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových oborů bude poskytnuta metodická podpora, přínosem pro ně a potažmo žáky budou znalosti a praktické zkušenosti získané při vzájemné spolupráci škol. 

 

Příjemcem projektu je Zlínský kraj, který bude projekt realizovat prostřednictvím svých partnerů. Celkem je v projektu 16 partnerů – středních škol. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín je jedním z nich. 

 

Doba realizace projektu 

 

1. 9. 2013 – 30. 6. 2015 

 

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín při realizace projektu spolupracuje s:

 

ZŠ Luh Vsetín 

ZŠ Trávníky Vsetín 

ZŠ Horní Lideč 

ZŠ Valašská Polanka 

ZŠ Křižná Valašské Meziříčí 

ZŠ Hošťálková 

 

Klíčové aktivity, které budeme v rámci partnerství v projektu realizovat jsou např.: 

 

Klíčová aktivita Celoroční volnočasová pravidelně se opakující aktivita pro žáky SŠ 

 

Klíčová aktivita Celoroční volnočasová pravidelně se opakující aktivita pro žáky ZŠ – kroužek ruční zpracování kovu a jiných technických materiálů 

 

Klíčová aktivita Sdílení učeben/ dílen/laboratoří pro povinnou výuku žáků ZŠ.  Klíčová aktivita Vzdělávání PP v metodikách z již realizovaného projektu OP VK – Badatelé.cz

 

Kroužek probíhá 2 x týdně a to od 15:00 – 16:45

Sdílení dílen 8 a 9 tříd na SPŠS probíhá 1 x měsíčně od 13:15 – 15:00

 

Koordinátorem projektu za Základní školu ve Valašské Polance je Mgr. Aleš Černotík