Učivo 6. a 7. ročníku

Vztahy mezi lidmi a formy soužití (vztahy ve dvojici, vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity)

Změny v životě člověka a jejich reflexe (dětství, puberta, dospívání, sexuální dospívání)

Zdravý způsob života a péče o zdraví (výživa a zdraví, tělesná a duševní hygiena, denní režim, ochrana před přenosnými chorobami, ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy)

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (Stres a jeho vztah ke zdraví, civilizační choroby, auto-destruktivní závislosti, bezpečné chování a komunikace, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita)