Učivo 6. ročníku

DOMOV A RODINA - moje rodina, její funkce, náhradní rodinná výchova, uspořádání bytu, sousedé, hosté, cizí lidé

NAŠE ŠKOLA - život ve škole, práva a povinnosti žáků, společná pravidla a normy, žákovská samospráva, její význam a činnost, vklad vzdělání pro život

NAŠE OBEC - obec, důležité instituce a lidé v obci (starosta, zastupitelstvo), obecní volby, zajímavá a památná místa v obci, místní tradice, ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku

NÁŠ REGION A KRAJ - Valašsko, významní rodáci, místní tradice a zvyky, důležité instituce, zajímavá a památná místa regionu

NAŠE VLAST - pojem vlast a vlastenectví, zajímavá a památná místa v naší vlasti, Praha (naše hlavní město, památky v Praze), významné osobnosti, co nás proslavilo (výrobky, vynálezy, přírodní krásy), ochrana přírody, státní svátky, významné dny