Učivo 9. ročníku

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT - evropská integrace, mezinárodní spolupráce a její výhody, významné mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN, Evropská unie), globalizace, globální problémy světa (problémy v životním prostředí, odpady, nemoci, hladomor, chudoba, přelidnění, konzumní společnost, války, terorismus), možnosti řešení globálních problémů

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ - tržní hospodářství (trh, nabídka, poptávka), podnikání, výroba, obchod, služby, peníze a formy placení, rozumné nakládání s penězi, národní hospodářství, rozpočet domácnosti, rozpočet státu, daně, banky a jejich služby

DUCHOVNÍ ROZMĚR ČLOVĚKA - druhy náboženství (judaismus, křesťanství, islám, budhismus), sekty, různé světonázory