Projekt "Vyprávění našich babiček"

      Během měsíce října měli žáci 6. ročníku v rámci slohové a komunikační výchovy za úkol vyzpovídat své rodiče, prarodiče, sousedy a další a získat co nejzajímavější vyprávění o tom, jak to vypadalo ve škole za jejich mladých let. Získaná vypravování sepsali, přečetli před třídou a ve skupinách vytvořili plakáty, na které umístili tyto vzpomínky a doplnili je různými ilustracemi. Měli možnost srovnat, jak vypadalo školství dřív a uvědomit si, že se jim dnes nežije vůbec špatně…
      Výtvory plné zajímavých zážitků ze školních let před mnohdy i 50 lety teď zdobí v rámci oslav 40. výročí chodbu školy. Můžete se zde dočíst, jak dříve vypadala třída, že se chodilo do školy i v sobotu, jak učitelé trestali žáky za nekázeň nebo co to byly uhelné prázdniny…