Organizace školního roku 2015/2016


Časový harmonogram pro školní rok 2015/2016

Zahájení šk. roku 2015/2016: 1. 9. 2015 (úterý)

Konec I. pololetí: 28. 1. 2016 (čtvrtek)

Konec II. pololetí: 30. 6. 2016 (čtvrtek)
 

Prázdniny, státní svátky, volné dny: 
 
Den české státnosti: 28. 9. 2015 (pondělí)

Den vzniku samostatného státu: 28. 10. 2015 (středa)

Podzimní prázdniny: 29. – 30. 10. 2015 (čtvrtek, pátek)

Den boje za svobodu a dem.: 17. 11. 2015 (úterý)

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2015 (středa) – 3. 1. 2016 (neděle) (nástup 4. 1. 2016 – pondělí)

Pololetní prázdniny: 29. 1. 2016 (pátek)

Jarní prázdniny: 1. 2. – 7. 2. 2016

Velikonoční prázdniny: 24. 3. a 25. 3. 2016 (čtvrtek, pátek)

Velikonoční pondělí: 28. 3. 2016

Svátek práce: 1. 5. 2016 (neděle)¨

Den osvobození: 8. 5. 2016 (neděle)

Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2016 (školní rok 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. 9. 2016)
 
Zápis do 1. třídy: 9. 2. (úterý) – 10. 2. 2016 (středa) => 12:00 – 16:00
 

Zasedání pedagogické rady:
 
19. 11. 2015 (čtvrtek)    

21. 1. 2016 (čtvrtek)    

5. 4. 2016 (úterý)    

22. 6. 2016 (středa)
 

Třídní schůzky:  

19. 11. 2015 (čtvrtek)

5. 4. 2016 (úterý)


(třídní učitelé si také mohou domluvit další termín dle aktuální potřeby)        
  

Konzultační dny

7. 1. 2016 (čtvrtek)

31. 5. 2016 (úterý)


(vyučující si mohou domluvit konzultaci s rodiči také individuálně)

Konzultační hodiny výchovné poradkyně - středa  - 13:30 – 15:00, schůzky v jiný termín po předchozí domluvě