Sedmáci jdou za kulturou - projekt

Projekt "Sedmáci jdou za kulturou"

úkol č.1 - navštivte některou z kulturních institucí (knihovna, muzeum, divadlo, kino, galerie-výstava, koncert, aj.)

úkol č. 2 - vyfoť se na daném místě, vezmi si odsud nějaký materiál, např. program divadelní hry, program kina na daný měsíc, program/letáček z výstavy, podpis od zpěváka apod. (pokud je to možné, pokud není, nevadí)

úkol č.3 - v elektronické podobě zpracuj na 1 stránku A4 zápis o tvé návštěvě kulturního zařízení, tzn. napiš, kde jsi byl, co jsi tam viděl/ slyšel, s kým jsi zde byl, proč sis to vybral, jak se ti to líbilo, zhodnoť akci, seznam ostatní např. s daným filmem, divadelní hrou (herci), se zpěvákem, s autorem výstavy, s vystavovanými památkami muzea apod. + PŘIDEJ JAKO DŮKAZ TVÉ NÁVŠTĚVY FOTOGRAFII, případně program, apod.

úkol č.4- do konce listopadu dones do hodiny výchovy k občanství a prezentuj třídě svůj kulturní zážitek