Čtenářské dílny

Od září letošního školního roku se naše škola zapojila do projektu Evropské unie a za získané peníze nakoupila množství různých knih pro žáky 1. i 2. stupně. V rámci českého jazyka se žáci s knížkami seznamovali formou čtenářských dílen, mohli si ke čtení vybrat knihu podle svého zájmu, pohodlně se usadit nebo ulehnout kdekoli ve třídě a část hodiny si vklidu číst. Po té s vybranou knihou pracovali ve skupinách nebo jednotlivě, pracovali na zadaných úkolech pracovního listu, diskutovali v kruhu apod.Tento způsob výuky literatury se žákům moc líbil, knihy si půjčovali i domů, aby v jejich čtení mohli pokračovat. Žáci díky čtenářským dílnám poznali, že pokud si vyberou správnou knížku, tak je čtení může bavit. V 7. ročníku se žáci na čtenářské dílny těšili každý týden, jak hodiny probíhaly, dokumentují fotky.