Základní plavecký výcvik 2. a 3. třídy 2016

Základní plavecký výcvik druhé a třetí třídy je už ve své druhé polovině. Všechny děti se rychle přizpůsobily požadavkům plavecké výuky a podle svých možností se snaží o zvýšení svých plaveckých schopností a dovedností ve čtyřech plaveckých skupinách. Plavou vždy ve dvou vyučujících hodinách s malou přestávkou k oddechu a odpočinku. Plavou s pomůckami i bez nich, potápí se, loví kroužky a skáčou do hluboké vody. Během posledních dvou lekcí by se ještě měly pokusit doladit a upevnit svůj plavecký styl. My jim budeme přát hezké léto, aby si mohly ověřit to, co se letos během zimy a jara naučily.