Interview s Karlem IV.

U příležitosti 600. výročí Karla IV. tvořili žáci 7.ročníku v českém jazyce fiktivní rozhovory s českým králem a císařem přímo u sebe ve třídě. Jak rozhovory probíhaly dokumentují fotografie a jedno z povedených interview níže. 

 

 

 

V dnešním rozhovoru se dozvíte zajímavosti ze života našeho

panovníka Karla IV.

 

1. Karle, je pravda, že jste měl 4 ženy?

Ano, je to pravda. Oženil jsem se hlavně z politických důvodů. Jako první jsem si vzal Blanku z Valois v roce 1323, pak jsem si vzal za ženu Annu Falckou a to bylo v roce 1349. V roce 1353 jsem se oženil s Annou Svidnickou a poté jsem uzavřel sňatek s Alžbětou Pomořanskou v roce 1363.

2. Prej jste se uměl domluvit až 5 jazyky, je to pravda?

Ano i toto je pravda. Uměl jsem francouzsky, což byl můj rodný jazyk, česky jsem se naučil až ve svých 20-ti letech. Také jsem uměl latinsky, italsky a také německy.

3. Jaký byl hlavní důvod stavby Hladové zdi?

Mí poddaní neměli dostatek finančních prostředků, a proto jsem vymyslel stavbu Hlavové zdi, aby si mohli vydělat trošku peněz a navíc dostávali pravidelnou stravu.

4. Z jakého důvodu jste si nechal postavit hrad Karlštejn?

Hrad Karlštejn je takové mé odpočinkové sídlo, kde nebyly žádné ženy. A také tam mám schované mé klenoty (korunovační).

5. Je skutečně pravda, že jste se jmenoval Václav?

Ano, tohle je také pravda. Jméno Karel jsem získal v květnu roku 1323 při mém biřmování ve Francii. Toto jméno je po mém kmotru francouzském králi Karlovi IV.

6. Kdy jste byl korunován českým králem?

Bylo to 2. září roku 1347. Korunoval mne arcibiskup Arnošt z Pardubic. Byla se mnou korunována i má manželka Blanka.

7. Slyšeli jsme, že jste dobrý bojovník a jezdec na koni. Utrpěl jste při boji nebo jízdě na koni nějaké vážné zranění?

Utrpěl jsem docela hodně škrábanců i zlomenin, ale nejhorší zranění jsem utrpěl v roce 1350, kdy mne na turnaji srazil můj protivník. Těžce jsem si poranil čelist a krční páteř. Na pár týdnů jsem ochrnul, ale nakonec jsem se zotavil. Zůstaly mi ale trvalé následky.

8. Kolik jste měl dětí?

Celkem jsem měl 12 dětí. S Blankou jsem měl 2 dcery – Markétu a Kateřinu. S Annou Falckou jsem měl syna Václava, který v 1. roce zemřel. S Annou Svidnickou jsem měl dceru a vytouženého dědice Václava a 3. dítě zemřelo při porodu i s manželkou. A se svou poslední ženou Alžbětou jsem měl dětí šest.

 

 Lidka Holbíková, Míša Dostálová, 7. B