Třeťáci a čtvrťáci v divadle

Napsala žákyně 4. třídy Karolína Kostková.

"Dne 15. března jsme se zúčastnili divadelního představení O Šípkové Růžence, které se konalo ve Zlíně. Vyjížděli jsme ráno autobusem a cestu jsme si všichni moc užívali, jelikož jsme mohli sledovat krajinu kolem.

Divadelní představení bylo pojato v hudebním žánru, což se nám všem moc líbilo, jelikož písničky byly moc hezky nazpívané a odtancované. Rovněž herci měli moc hezké pohádkové kostýmy, dodávající celému představení dokonalý šarm.

Divadlo bylo moc hezké s velkým jevištěm a s nahoře prostornými lóžemi. Lóže je oddělená část hlediště pro několik osob.

Všechny děti se v divadle snažily chovat slušně, aby nerušily ostatní diváky. Na představení jsme se oblékli společensky, což vypovídalo o tom, že tento den byl jiný než ostatní školní dny.

Před představením jsme si mohli koupit občerstvení v divadelním bufetu a zároveň projít si halu, kde byly vystaveny obrazy a jiná umělecká díla. 

Tento divadelní výlet se nám moc líbil a už teď se těšíme na další."