Plán práce na měsíc duben 2017

3.4. Návštěva okresního soudu Vsetín – 8.B – Fiala

4.4. Soutěž Tančírna Vsetín – Sedláčková 

       Pedagogická rada 3.čtvrtletí – 1.st. 

5.4. Soutěž Tančírna Vsetín – Sedláčková

       Školní jarmark – Polanská 

       Pedagogická rada 3.čtvrtletí – 2.st.

       Třídní schůzky

6.4. Recitační soutěž 2.st. – Koňaříková 

6.4. Vyhlášení školního kola výtvarné soutěže "Bezpečnost práce v budoucnosti"

7.4. Velikonoční florbalový turnaj – 1.st. – Hladká 

       Vyhodnocení soutěže Namaluj svůj obraz – Sedláčková   

10.4. Okresní kolo biologické olympiády Val.Mez. – 2.st. – Kovářová 

         Florbalová liga Vsetín – Nahodil 

 

11.4. Zápis do 1.ročníku ZŠ – Ibříšková, Matušová

         Minikopaná Val.Pol. – 2.st. – Filgas 

12.4. Zápis do 1.ročníku ZŠ – Ibříšková, Matušová

         Přijímací řízení na SŠ  

13.4. Velikonoční prázdniny

14.4. Státní svátek 

17.4. Pondělí velikonoční 

19.4. Přebor školy ve stolním tenise – Nahodil

         Přijímací řízení na SŠ

         Exkurze do České televize Ostrava – Filgas 

20.4. Okresní kolo biologické olympiády Val.Mez. – 2.st. – Kovářová

         Okrskové kolo ve vybíjené Horní Lideč – 1.st. – Hladká 

20.4. Návštěva muzikálu Impuls - 7. AB - Vsetín - Sedláčková, Šviráková

21.4. Turnaj pedagogických pracovníků ve volejbale – Gymnázium Val.Klobouky – Nahodil 

24.4. Krajské kolo Poznej a chraň – Želechovice – 5. třída - Černotík

24.4. - Okresní kolo ve vybíjené - Val. Meziříčí - I.st. - Hladká

25.4. Krajské kolo Poznej a chraň – Želechovice – 6. a 7. tř. - Kovářová

27.4. Pěvecká soutěž Polanka star – Sedláčková 

27.4. Návštěva knihovny Val. Polanka - 7. ročník - Smilek

28.4. - Divadlo Zlín - Noc na Karlštějně - 8.AB - Koňaříková, KOvářová  

Další akce:

-Okresní kolo ve vybíjené Val.Mez. – 1.st. – Hladká