Požární ochrana očima dětí 2017

Naše škola se i letos zapojila do celostátní soutěže pořádané Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska s názvem "Požární ochrana očima dětí". Celkem malovalo obrázky s hasičskou tématikou 68 dětí a to žáci 1. a 2. třídy a také žáci navštěvující školní družinu a klub. Vítězné obrázky základního kola a jejich autory můžete vidět ve fotogalerii Požární ochrana očima dětí. Všem vítězům gratulujeme a zároveň děkujeme místnímu Sboru dobrovolných hasičů za krásné ceny.