Oznámení

Ředitelka Základní školy Valašská Polanka, okres Vsetín, se rozhodla v souladu s § 46, 165 odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí
k základnímu vzdělávání v Základní škole Valašská Polanka, okres Vsetín, níže uvedeným uchazečům:

SEZNAM UCHAZEČŮ:    Reg. číslo    Výsledek řízení

     1    přijat/a
     3    přijat/a
     4    přijat/a
     5    přijat/a
     6    přijat/a
     7    přijat/a
     8    přijat/a
     9    přijat/a
    10    přijat/a
    11    přijat/a
    12    přijat/a
    13    přijat/a
    14    přijat/a
    15    přijat/a
    16    přijat/a
    17    přijat/a
   

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se
podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Datum zveřejnění:    20. 4. 2017

Mgr. Naděžda Hajdová
ředitelka školy