Úspěchy v Biologické olympiádě

V dubnu se konala okresní kola Biologické olympiády. Mladí přírodovědci se sešli v přírodovědných učebnách gymnázia ve Valašském Meziříčí. 10. dubna soutěžila mladší kategorie D (6. a 7. ročník) a 20. dubna své znalosti z biologie poměřovali žáci v kategorii C (8. a 9. ročníku). V obou kategoriích měla naše škola své zastoupení a taktéž v obou kategoriích i úspěšné soutěžící, kteří pokračují do kola krajského.

Mezi mladšími řešiteli BIO nás reprezentovala Tereza Kropidlowská ze 7.B, která vybojovala třetí místo, a Denisa Kovářová ze 6. třídy, která se umístila na pěkném 9. místě z celkových 33 soutěžících. V kategorii starších žáků za naši školu soutěžili Hana Kašparová z 8.A, která dosáhla nejlepšího výsledku ze všech a skončila na vynikajícím 2. místě, Adéla Koňaříková (16. místo) z 8.B a Jiří Mikuš z 9. třídy (9. místo z 30 soutěžících), kteří se v silné konkurenci také nijak neztratili. Oběma děvčatům - Terezce i Hance - přejeme mnoho štěstí i do kola krajského. To proběhne v květnu v ZOO Lešná a jeho součástí je i volný vstup do ZOO pro všechny soutěžící jako odměna za náročnou přípravu a celoroční práci.