Cestujeme do pravěku - s deváťáky

Jak se vyvíjela Země a život na ní? To zajímalo v hodinách přírodopisu naše deváťáky. A aby to nebyla jen pouhá teorie, po probrání potřebného učiva a vstřebání zajímavých informací se pustili do tzv. projektového vyučování, kdy během několika hodin vznikly zajímavé skupinové práce právě na téma "Cesta do pravěku".

Na závěr všechny skupiny své práce prezentovaly a samozřejmě získaly zasloužené známky. Každá skupina se snažila vymyslet originální pojetí, všem se jejich práce povedla a zdařilé projekty budou vystaveny v prostorách školy, aby si je mohli prohlédnout i ostatní žáci, učitelé a návštěvníci školy.