Plán práce na měsíc červen 2017

„ Život utíká jako prázdniny. Zprvu pomaleji, pak stále rychleji. “

1. 6. Den dětí - návštěva kina Vatra Vsetín – Filgas, Fiala
2. 6. Celoškolní projekt Recyklace hrou - Černotík
5. 6. Výměnný pobyt dětí z mateřské školy a 1.tř. - Matušová, Ibříšková
        Testování SCIO PRUT – 8.,9.roč. - Pecárová
6. 6. Školní fotografování - Filgas


7. 6. Přebor ZŠ ve skoku dalekém - ml.žáci - Nahodil
        Školní výlet Hradec nad Moravicí – 3.,4.tř. - Filgasová, Pecárová
7.–8. 6. Školní výlet Štramberk - 9.roč. – Filgas, Černotík
12.6. Školní výlet ZOO Lešná - 1.,2.tř. - Matušová, Ibříšková
          Školní výlet Všemina - 5.roč. – Hladká, Filgasová
13.–14.6. Republikové finále ve vybíjené Hradec Králové - 4.,5.roč. – Hladká, Hajda

14. 6. Školní výlet Olomouc - 6.roč. – Smilek, Černotí
14.-15. 6. Školní výlet Val. Klobouky, Brumov – 7.roč. – Nahodil, Šviráková
15. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře – Ibříšková, Kozubíková
16. 6. Klubácký výlet - Polanská
          Beseda s místostarostou panem Kozubíkem - Sedláčková
19. 6. Pasování na Valášky - 3.roč. - Sedláčková, Pecárová
19.–20. 6. Školní výlet Jeseníky - 8.roč. - Fiala, Kovářová
20. 6. Návštěva Stacionáře ve Val.Pol. - ŠD II. - Hajda
20.–21. 6. Mistrovství České republiky školních týmů v šachu - 1st. - pan Hrtáň
22. 6. Závěrečná pedagogická rada
23. 6. Florbalový turnaj 1.st. - Hladká
          Tématický zájezd žáků do Vídně - Nahodil, Koňaříková
          Turistický výlet Táborník a ŠD II. - Sedláčková, Hajda
27. 6. Fotbalový turnaj O pohár ředitelky školy – Hajdová, Filgas
29. 6. Exkurze žáků do okolních firem
30. 6. Vydávání vysvědčení

Další akce:
•    Cykloprojekt VKV – 2.st. - Filgas
•    Vyhodnocení celoroční soutěže VÝFUK - Pechová