Tématický plán -informatika, 6. ročník

 

6. ročník, ZŠ Valašská Polanka, školní rok 2015/2016

 

1  týdně,  vyučující: Mgr. Jiří Fiala

 

 

 

1. Rastrová grafika - práce s obrázky

 

Očekávané výstupy

Učivo

termín

žák:

 • Používá legální software, stažený z Internetu, umí jej vyhledat a instalovat
 • Pracuje s bitmapovými obrázky, umí upravovat jejich rozměry, rozlišení atd.
 • Zpracovává digitální fotografii pomoci bitmapového grafického editoru
 • Pracuje s grafickými editory

1)       Co je to rastrová grafika

2)       Prohlížení a editace obrázků – prohlížeče obrázků

3)       Formáty obrázků

4)       Srovnání vybraných formátů, použití formátu JPEG a GIF

5)       Gimp – bitmapový grafický editor (Prostředí programu, odlišnosti programu, nástroje, filtry)

6)       Úprava fotografií

7)       Tvorba vlastní rastrové grafiky

Září

3h

 

 

Říjen

4h

 

Listopad

4h

Prosinec

2h

 

 

 

2. Periferie PC - tiskárny, scannery, digitální fotoaparáty

 

Očekávané výstupy

Učivo

termín

žák:

 • Používá tiskárnu, scaner a digitální fotoaparát
 • Zpracovává digitální fotografii pomoci bitmapového grafického editoru

1)       Tiskárny (druhy tiskáren, nastavení tiskárny, tisk dokumentu).

2)       Scanner (sejmutí obrázku a jeho editace)

3)       Sejmutí textu – OCR 3) Digitální fotoaparát

4)       Digitální fotoaparát

5)       Obecný úvod o fotografii

6)       Druhy fotoaparátů (klasické na kinofilm vs. digitální, kompaktní přístroje vs. zrcadlovky, EVF zrcadlovky....)

7)       Základní pojmy (clona, hloubka ostrosti, expozice, závěrka, objektiv, zoom, snímač, citlivost, rozlišení....)

8)       Výběr digitálního fotoaparátu

9)       Práce s digitálním fotoaparátem

Leden

4h

 

 

 

 

 

Únor

4h

 

 

 

3. Svět Internetu

 

Očekávané výstupy

Učivo

termín

žák:

 • Je poučen o ochraně proti počítačovým virům a spyware
 • Je přesvědčen o nutnosti použití antivirových programů
 • Je si vědom rizik při práci s elektronickou poštou a Internetem
 • Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
 • Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
 • Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

1)       Co je to Internet

2)       Stručná historie Internetu

3)       Internetový prohlížeč (Internet Explorer, Opera, Mozilla…)

4)       Co Internet nabízí

5)       Microsoft Internet Explorer a další prohlížeče

6)       Vyhledávání informací, listování stránkami, načítání, přerušení načítání, aktualizace

7)       Historie

8)       Zabezpečení - antivirové programy, firewall...

9)        Internetové vyhledávače

10)    Zajímavé adresy (školy, zábava, mapy, jízdní řády, hudba, obrázky, aplikace - freeware….)

Březen

4h

 

 

 

4. Elektronická pošta

 

Očekávané výstupy

Učivo

termín

žák:

 • Je přesvědčen o nutnosti použití antivirových programů
 • Je si vědom rizik při práci s elektronickou poštou a Internetem

1)       Založení elekronické poštovní schránky

1)       Elektronický poštovní klient (prostředí a možnosti programu

2)       Odesílání a přijímání pošty

3)       Přílohy

4)       Adresář elektronických poštovních adres

5)       Zásady slušného chování při posílání emailů, netiketa

Duben

2h

 

 

 

5. Interaktivní komunikace na Internetu

 

Očekávané výstupy

Učivo

 

termín

žák:

 • Je poučen o ochraně proti počítačovým virům a spyware
 • Je přesvědčen o nutnosti použití antivirových programů
 • Je si vědom rizik při práci s elektronickou poštou a Internetem
 • Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost

1)       Možnosti komunikace na Internetu (ICQ, Skype a další nástroje pro komunikaci

2)        Facebook, Twitter a další sociální sítě - možnosti využití a hrozby

Duben

2h

 

 

 

6. Bezpečnost počítače

 

Očekávané výstupy

Učivo

 termín

žák:

 • Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
 • Používá legální software, stažený s Internetu, umí jej vyhledat a instalovat
 • Je poučen o ochraně proti počítačovým virům a spyware
 • Je přesvědčen o nutnosti použití antivirových programů
 • Je si vědom rizik při práci s elektronickou poštou a Internetem

1)       Malware – nežádoucí software v počítači

2)       Ochrana před malwarem

3)       Počítačové viry – rozdělení a popis

4)       Antivirový software (Norton antivirus, Symantec, Avast!, AVG…)

5)       Virová databáze, rezidentní ochrana, karantena, testování

6)       Antispyware

7)       Firewall

8)       Další hrozby z internetu (phishing, hoax, nebezpečné stránky, nebezpečná komunikace, kyberšikana…)

Květen

2h

 

 

 

7. Cloud computing

 

Očekávané výstupy

Učivo

 

termín

žák:

 • Využívá cloud computing.
 • Používá vybrané aplikace
 • Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví

 

1)       Co je to cloud computing

2)       Využití

3)       Aplikace pro cloud

4)       Založení uživatelských účtů -  Google Plus, Microsoft – OneDrive,

5)       Aplikace na Google Plus a OneDrive (Word Online atd.)

Květen

2h

 

Čeven

3h