Tématický plán - informatika, 7. ročník

 

7. ročník, ZŠ Valašská Polanka, školní rok 2015/2016

 

1  týdně, vyučující: Mgr. Jiří Fiala

 

 

1. Tabulkový kalkulátor - Calc

 

Očekávané výstupy

Učivo

termín

žák:

 • Používá tabulkový kalkulátor Open Office Calc
 • Vytváří tabulky, zpracovává data do grafu
 • Využívá jednoduchých funkcí a vzorců
 • Ovládá práci s tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací

1)       Prostředí programu  Calc – roletové nabídky, panely nástrojů, řádek vzorců

2)       Sešit, list, buňky

3)        Základní operace s buňkami (výběr a psaní, úprava obsahu buňky, formátování, ohraničení, vkládání a skrytí buněk, řádků, sloupců, styl ohraničení, výplň, orientace textu, druh čísla)

4)       Grafy (vytvoření a vzhled grafu, typy grafů, použití grafů)

5)       Práce se vzorci (řádek vzorců, zadávání vzorců)

6)       Funkce (průměr, minimum, maximum, když, countif…)

7)       Srovnání programu Open Office Calc a Microsoft Offece Excel a jejich kompatibilita

Září

3h

 

 

 

 

Říjen

4h

 

 

 

 

Listopad

4h

 

 

 

1. Vektorová grafika - Zoner Callisto

 

Očekávané výstupy

Učivo

termín

žák:

 • Pracuje s vektorovým grafickým editorem
 • Vytváří grafické objekty, exportuje vektorovou grafiku do bitmapové
 • Edituje vektorové grafické objekty

1)       Co je to vektorová grafika

2)       Zoner Callisto a další vektorové grafické editory

3)       Prostředí programu (základní, alternativní, standardní panel nástrojů, panel Text, Galerie, nástroje pro výběr a editaci objektů)

4)       Tvarování křivek

5)       Kliparty – tvorba

6)       Nástroje pro psaní textu

7)       Vodící linky a další pomůcky pro práci s vektorovými objekty

8)       Praktické příklady využití – práce s textem a vodícími linkami

9)       Tabulky

10)    Práce na vlastních grafických návrzích z oblasti užité grafiky

Prosinec

3h

 

 

 

Leden

4h

 

 

 

 

Únor

4h

 

 

 

3. Animace GIF

 

Očekávané výstupy

Učivo

termín

žák:

 • Vytváří jednoduché animace.
 • Zná možnosti využití animace

1)       Použití animací

2)       Zoner GIF animátor (a další programy)

3)       Prostředí programu

4)       Princip animace

5)       Vytvoření serie obrázků (Zoner Callisto - export do bitmapových obrázků)

6)       Vytvoření animace

Březen

4h

 

 

 

4. Prezentace – Open Office Impress

 

Očekávané výstupy

Učivo

termín

žák:

 • Vytváří prezentaci v programu Impress na základě vyhledaných a utříděných informací
 • Použije veřejně svou prezentaci
 • Zpracovává a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

1)       Co je to prezentace

2)        Prostředí programu Impress

3)       Cíle a rozvržení prezentace – osnova, systém odkazů

4)       Vytvoření nové prezentace

5)       Vkládání snímků

6)       Vkládání textu

7)       Vkládání objektů (obrázky, tabulky, objekty z jiných aplikací)

8)       Pozadí snímků

9)       Použití šablon

10)    Vytvoření prezentace + veřejná prezentace vlastní práce

11)    Srovnání programu Open Office Impress a Microsoft Office PowerPoint a jejich kompatibilita

Duben

4h

 

 

 

 

Květen

4h

 

 

Červen

2h