Projekt Edison - obecné informace

O projektu
Jedná se o vzdělávací projekt připravený pro skupiny osmi vysokoškolských studentů z různých zemí celého světa, kteří zavítají do základních a středních škol ve Zlínském kraji. Jaká je hlavní myšlenka projektu?
Zkratka a zároveň název celého projektu, EDISON, vystihuje vše, co projekt zahrnuje, čím je přínosný i pro koho je určený. 
Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.
Hlavní myšlenkou je tolerance a soužití české společnosti s ostatními kulturami a národy. EDISON má napomoci vzájemnému porozumění a omezení, nebo dokonce odstranění, některých předsudků. Primárním cílem je posílení vzdělanosti a povědomí studentů o cizích kulturách, zvyklostech i tradicích. Multikulturní atmosféra a oživení stereotypní výuky navíc u studentů prokazatelně zvyšuje zájem o studium a probouzí v nich chuť objevovat nové věci. 
Stáž trvá celých šest týdnů, během kterých vystřídají 5 škol, kde budou prezentovat žákům svou zemi, povedou s nimi diskuze a nebude chybět ani Global village.


V čem je EDISON přínosem pro české žáky?
Realizace mezinárodního projektu na základní či střední škole je atraktivní zejména pro žáky, kteří jsou se stážisty v přímém kontaktu. EDISON jim umožňuje poznat novou kulturu a nové lidi, zlepšit své jazykové znalosti a vyzkoušet si práci v multikulturním prostředí. 
EDISON je ovšem také určitou prestiží přímo pro školy, které jsou díky projektu atraktivní zejména pro nové studenty. 
 
    
V čem je projekt atraktivní pro stážisty?
Návštěva naší země je pro zahraniční studenty často premiérou a také oni mají zájem poznat naši kulturu, národní kuchyň, náturu apod. Během diskuzí se seznámí s našimi sociálními i ekonomickými podmínkami. Během výuky zdokonalují své prezentační dovednosti, zlepšují se v cizím jazyce a mají příležitost vyzkoušet si práci v českém prostředí.
Je to pro ně příležitost prožít něco neopakovatelného, poznat nové přátelé, ale také sami sebe. Díky intenzivní zahraniční zkušenosti mohou například objevit, čemu by se chtěli věnovat po zbytek života


O nás
Jsme mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává studentům praxi formou zahraničních stáží nebo členstvím v organizaci. Díky tomu napomáháme rozvoji mladých lidí po celém světě. Kromě možnosti vyjet na stáž do zahraničí organizujeme projekt EDISON pro střední a základní školy, vzdělávací workshopy nebo cestovatelské večery