Tématický plán - informatika, 9. ročník

 

9. ročník, ZŠ Valašská Polanka, školní rok 2015/2016

 

1  týdně, vyučující: Mgr. Jiří Fiala

 

 

 

1. Cloud computing

 

Očekávané výstupy

Učivo

 

termín

žák:

 • Používá vybrané aplikace
 • Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
 • Využívá cloudových aplikací
 • Zálohuje a sdílí svá data na internetu

 

1)       Co je to cloud computing

2)       Využití

3)       Aplikace pro cloud – textové editory, grafické editory a jiné.

4)       Ukládání a sdílení dat na internetu, Google+, OneDrive atd.

5)       Tvorba on-line formulářů, dotazníků apod.

6)       Týmová práce s využitím cloudových aplikací

 

září

3h

 

říjen

4h

 

 

 

2. Zpracování a využití informací z různých oborů pomocí informačních a komunikačních technologií

 

Očekávané výstupy

Učivo

 

termín

žák:

 • Používá vybrané aplikace
 • Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
 • Publikuje webové stránky na Internetu
 • Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
 • Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
 • Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

 

1)       Tvorba prezentací do zvolených předmětů

2)       Veřejná prezentace za využití projekční techniky

3)       Prezentace informací pomocí webových stránek

 

 

listopad

4h

 

prosinec

3h

 

 

 

3. Základy HTML, tvorba stránek pomocí HTML

 

Očekávané výstupy

Učivo

termín

žák:

 • Je seznámen se základy HTML
 • Vytváří jednoduché stránky pomocí HTML

1)       Skladba www stránek

2)       Zdrojový text HTML

3)       Základní značky pro definici stránky

4)       Text na HTML stránce

5)       Obrázky

6)       Hypertextové odkazy

7)       Tabulky

8)       Vlastní jednoduché www stránky

Leden

4h

 

 

 

4. Systém pro správu obsahu

 

Očekávané výstupy

Učivo

 

termín

žák:

·         Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

1)       Seznámení s možnosti využití redakčních systémů (CMS – systém pro správu obsahu) při tvorbě a správě webových stránek)

2)       Příklady redakčních systémů

3)       Založení webu na bázi redakčního systému

4)       Pokusný web – návrh struktury webu

5)       Návrh grafiky webu

6)       Práce s uživateli a jejich právy

7)       Kategorie a nabídky

8)       Využití dalších komponent

Únor

4h

 

 

 

 

 

Březen

4h

 

 

 

5. On-line časopis – využití systému pro správu obsahu

 

Očekávané výstupy

Učivo

 

termín

žák:

·         Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

 • Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví

 

1)       Založení redakcí internetového časopisu

2)       Obsah časopisu

3)       Redakce časopisu – rozdělení úkolů a kompetencí

4)       Tvorba grafiky časopisu

5)       Zpracování pomocí zvoleného redakčního systému (CMS)

6)       Tvorba obsahu

7)       Vydání jednoho čísla časopisu

Duben

4h

 

 

Květen

4h

 

Červen

3h