Tématický plán - informatika, 8. ročník

 

8. ročník, ZŠ Valašská Polanka, školní rok 2015/2016

 

1  týdně, vyučující: Mgr. Jiří Fiala

 

 

 

1. Zpracování videa

 

Očekávané výstupy

Učivo

termín

žák:

 • Zpracovává a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

1)       Jak video získat?
Formáty videa

2)       Kodeky
Konverze formátů videa
Nástroje pro zpracování a střih videa
Windows Movie Maker a další

3)       Střih videoklipu

4)       Přidání hudby a komentáře

5)       Přidání titulků

6)       Efekty videa

7)       Prolínání snímků

8)       Finalizace videa

 

Září

2h

 

 

Říjen

4h

 

 

 

Listopad

4h

 

 

 

 

2. Užitečné internetové stránky, portály použitelné pro sebevzdělávání

 

Očekávané výstupy

Učivo

termín

žák:

 • Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
 • Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
 • Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
 • Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

1)       Internet a vzdělávání (vyhledávání středních škol, elektronické referáty, výukové programy, jazykové kurzy…)

2)       Legální stahování programů

3)        Freeware, Shareware, Open Source

4)       Inteligentní zábava na Internetu

5)       Zpravodajské servery

6)       Legální stahování hudby a videa

Prosinec

3h

 

 

 

2. Možnosti při tvorbě webových stránek

 

Očekávané výstupy

Učivo

 

termín

žák:

 • Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
 • Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem

 

1)       Webové stránky a jejich historie

2)       Současné možnosti tvorby webových stránek

3)       Rozdělení webových stránek podle účelu

4)       Příklady možností tvorby webových stránek

5)       Úvod k tvorbě www stránek

Leden

2h

 

 

 

5. Tvorba webových stránek pomocí aplikací na internetu

 

Očekávané výstupy

Učivo

 

termín

žák:

·         Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

 • Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
 • Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví

 

1)       Seznámení s možnosti využití editorů webových stránek umístěných na internetu

2)       Příklady aplikací pro tvorbu a editaci webových stránek na internetu

3)       Návrh, založení a správa webu pomocí aplikace na internetu

4)       Výběr šablony stránek

5)       Zaměření webové stránky – úvodní rozvaha (Komu je webová stránka určena, kdo je cílová skupina?)

6)       Osnova webových stránek

7)       Navigace na webu, struktura stránek

8)       Hlavička stránky

9)       Obrázky – práce s fotogalerií

10)    Tvorba skutečného obsahu webové stránky

11)    Aktualizace webové stránky

12)    Propagace webové stránky

13)    Autorská práva, citace

Leden

2h

 

 

Únor

4h

 

 

 

Březen

4h

 

 

 

Duben

2h

 

 

 

4. Tvorba www stránek pomoci editoru webových stránek

 

Očekávané výstupy

Učivo

 

termín

žák:

 • Připravuje obrázky pro použití na webu
 • Vhodně používá různé bitmapové formáty (JPEG, GIF...)
 • Vytváří webové stránky pomoci editoru MS Front Page
 • Publikuje webové stránky na Internetu
 • zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
 • uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
 • zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

1)       WYSIWYG editory webových stránek

2)       Editor webových stránek

3)       Prostředí programu - nabídky, nástroje

4)       Založení webového serveru

5)       Tvorba šablony webové stránky

6)       Práce s textem

7)       Práce s obrázky

8)       Práce s tabulkami - použití tabulek pro rozvržení stránky

9)       Hypertextové odkazy

10)    Tvorba vlastních www stránek

11)    Využití ostatních aplikací pro práci s grafikou (Zoner Callisto, Gimp, XN View atd.)

12)    Vytvoření domény (Web zdarma, Web, Endora atd.)

13)    Publikování webových stránek na internet, protokol ftp

Duben

2h

 

 

 

 

 

 

Květen

4h

 

 

 

5. Vnitřní architektura PC

 

Očekávané výstupy

Učivo

termín

žák:

 • Má rámcovou představu o vnitřní architektuře PC

1)       Hlavní součásti počítače (základní deska, procesor, pevný disk, paměť RAM, optické mechaniky, přídavné karty, porty, kabely a jejich konektory…)

Červen

3h