Organizace roku

Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021: 1. září 2020 – úterý

Konec I. pololetí: 28. ledna 2021 - čtvrtek
Konec II. pololetí: 30. června 2021 - středa

Prázdniny, státní svátky a volné dny:


Den české státnosti
28. 9. 2020 - pondělí

Den vzniku samostatného státu   
28. 10. 2020 - středa

Podzimní prázdniny
29. – 30. 10. 2020 – čtvrtek, pátek

Den boje za svobodu a demokracii   
17. 11. 2020 - úterý

Vánoční prázdniny   
23. 12. 2020 - středa  – 3. 1. 2021 - neděle (nástup v pondělí 4. 1. 2021)

Pololetní prázdniny   
29. 1. 2021 - pátek

Jarní prázdniny   
8. 3. 2021 – 14. 3. 2021

Velikonoční prázdniny + Velký pátek + Velikonoční pondělí   
1. 4. 2021 - čtvrtek + 2. 4. 2021 - pátek + 5. 4. 2021 - pondělí

Svátek práce a Den vítězství   
1. 5. a 8. 5. 2021 - soboty
    
Hlavní prázdniny   
1. 7. 2021 – čtvrtek – 31. 8. 2021 - úterý

Školní rok 2021/2022 začne 1. 9. 2021 - středa

 

 

Zápis do 1. třídy

6. a 7. 4. 2021 (úterý, středa)

Zasedání pedagogické rady

19. 11. 2020 (čtvrtek)

21. 1. 2021 (čtvrtek)

22. 4. 2021 (čtvrtek)

17. 6. 2021 (čtvrtek)

Zasedání MS a PK

3x ročně – začátek školního roku, pololetí, konec školního roku, další termín dle aktuální potřeby

Třídní schůzky

19. 11. 2020 – čtvrtek - on-line třídní schůzky

22. 4. 2021 - čtvrtek - on-line třídní schůzky

Konzultační dny

7.  1. 2021 – čtvrtek – tripartitní (rodič-učitel-žák)

27. 5. 2021 - čtvrtek

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

středa 13:30 – 15:00,

schůzky v jiný termín po předchozí domluvě

 

Organizace školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020: 2. září 2019 - pondělí

Konec I. pololetí: 30. ledna 2020 - čtvrtek

Konec II. pololetí: 30. června 2020 - úterý

 

Prázdniny, státní svátky a volné dny:

Den vzniku samostatného státu

28. 10. 2019 - pondělí

Podzimní prázdniny

29. – 30. 10. 2019 – úterý, středa

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 - pondělí  – 3. 1. 2020 - pátek

nástup v pondělí 6. 1. 2020

Pololetní prázdniny

31. 1. 2020 - pátek

Jarní prázdniny

2. 3. 2020 – 8. 3. 2020

Velikonoční prázdniny + Velký pátek

9. 4. 2020 - čtvrtek + 10. 4. 2020 - pátek

Svátek práce

1. 5. 2020 – pátek

Den osvobození

8. 5. 2020 – pátek

Hlavní prázdniny

1. 7. 2020 – středa – 31. 8. 2020 - pondělí

Školní rok 2020/2021 začne

1. 9. 2020 - úterý

 

 

Zápis do 1. třídy

7. a 8. 4. 2020 (úterý, středa)

Zasedání pedagogické rady

21. 11. 2019 (čtvrtek)

23. 1. 2020 (čtvrtek)

2. 4. 2020 (čtvrtek)

18. 6. 2020 (čtvrtek)

Zasedání MS a PK

3x ročně – začátek školního roku, pololetí, konec školního roku, další termín dle aktuální potřeby

Třídní schůzky

21. 11. 2019 – čtvrtek a 2. 4. 2020 - čtvrtek

Konzultační dny

9.  1. 2020 – čtvrtek a 28. 5. 2020 - čtvrtek

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

středa 13:30 – 15:00

schůzky v jiný termín po předchozí domluvě

Organizace školního roku 2017/2018

Časový harmonogram pro školní rok 2017/2018

Zahájení šk. roku 2017/2018      
4. 9. 2017 (pondělí)

Konec I. pololetí                            
31. 1. 2018 (středa)

Konec II. pololetí              
29. 6. 2018 (pátek)
   
Prázdniny, státní svátky, volné dny   
   
Den české státnosti              
28. 9. 2017 (čtvrtek)

Den vzniku samostatného státu      
28. 10. 2017 (sobota)

Podzimní prázdniny              
26. – 27. 10. 2017 (čtvrtek, pátek)

Den boje za svobodu a dem.              
17. 11. 2017 (pátek)

Vánoční prázdniny              
23. 12. 2017 (sobota) – 2. 1. 2018 (úterý)
(nástup 3. 1. 2018 – středa)

Pololetní prázdniny              
2. 2. 2018 (pátek)

Jarní prázdniny                     
19. 2. – 25. 2. 2018

Velikonoční prázdniny          
29. 3. 2018 (čtvrtek)

Velký pátek                  
30. 3. 2018 (pátek)

Velikonoční pondělí                          
2. 4. 2018 (pondělí)

Svátek práce                  
1. 5. 2018 (úterý)

Den osvobození              
8. 5. 2018 (úterý)

Hlavní prázdniny                             
2. 7. – 31. 8. 2018
(Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. 9. 2018)
   
Zápis do 1. třídy              
10. 4. (úterý) – 11. 4. 2018 (středa) => 12:00 – 16:00
   
Zasedání pedagogické rady   
21. 11. 2017 (úterý)    
24. 1. 2018 (středa)    
4. 4. 2018 (středa)    
21. 6. 2018 (čtvrtek)
   

   
Třídní schůzky
21. 11. 2017 (úterý)
4. 4. 2018 (středa)
(třídní učitelé si také mohou domluvit další termín dle aktuální potřeby)        
    
Konzultační dny
9. 1. 2018 (úterý)
30. 5. 2018 (středa)
(vyučující si mohou domluvit konzultaci s rodiči také individuálně)

Konzultační hodiny výchovné poradkyně - středa  - 13:30 – 15:00
- schůzky v jiný termín po předchozí domluvě       

Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení šk. roku 2018/2019:      
3. 9. 2018 (pondělí)

Konec I. pololetí:                            
31. 1. 2019 (čtvrtek)

Konec II. pololetí:              
28. 6. 2019 (pátek)
   
Prázdniny, státní svátky, volné dny:   
   
Den české státnosti:              
28. 9. 2018 (pátek)

Den vzniku samostatného státu:  
28. 10. 2018 (neděle)

Podzimní prázdniny:              
29. – 30. 10. 2018 (pondělí, úterý)

Den boje za svobodu a dem.:             
17. 11. 2018 (sobota)

Vánoční prázdniny:              
22. 12. 2018 (sobota) – 2. 1. 2019 (středa) (nástup 3. 1. 2019 – čtvrtek)
 
Pololetní prázdniny:              
1. 2. 2019 (pátek)

Jarní prázdniny:                 
25. 2. – 3.3. 2019

Velikonoční prázdniny:          
18. 4. 2019 (čtvrtek)

Velký pátek:                  
19. 4. 2019 (pátek)

Velikonoční pondělí:                          
22. 4. 2019 (pondělí)

Svátek práce:                  
1. 5. 2019 (středa)

Den osvobození:              
8. 5. 2019 (středa)

Hlavní prázdniny:                            
29. 6. – 1. 9. 2019 (Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. 2019)
   
Zápis do 1. třídy:              
9. 4. (úterý) – 10. 4. 2019 (středa) => 12:00 – 16:00
   
Zasedání pedagogické rady:   
22. 11. 2018 (čtvrtek)   
24. 1. 2019 (čtvrtek)    
4. 4. 2019 (čtvrtek)    
20. 6. 2019 (čtvrtek)
   
Zasedání MS a PK:
3x ročně - v úvodu, na pololetí a ke konci školního roku – další termín dle aktuální potřeby
   
Třídní schůzky:
22. 11. 2018 (čtvrtek)    
4. 4. 2019 (čtvrtek)
(třídní učitelé si také mohou domluvit další termín dle aktuální potřeby)        
    
Konzultační dny:
10. 1. 2019 (čtvrtek)
30. 5. 2019 (čtvrtek)
(vyučující si mohou domluvit konzultaci s rodiči také individuálně)

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:
středa 13:30 – 15:00
schůzky v jiný termín po předchozí domluvě       

Organizace školního roku 2016/2017

Zahájení šk. roku 2016/2017: 1. 9. 2016 (čtvrtek)

Konec I. pololetí: 31. 1. 2016 (úterý)

Konec II. pololetí: 30. 6. 2016 (pátek)
 

Prázdniny, státní svátky, volné dny: 
 
Den české státnosti: 28. 9. 2016 (středa)

Den vzniku samostatného státu: 28. 10. 2016 (pátek)

Podzimní prázdniny: 26. – 27. 10. 2016 (středa, čtvrtek)

Den boje za svobodu a dem.: 17. 11. 2016 (čtvrtek)

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2016 (pátek) – 2. 1. 2016 (pondělí) (nástup 3. 1. 2017 – úterý)

Pololetní prázdniny: 3. 2. 2017 (pátek)

Jarní prázdniny: 13. 2. – 17. 2. 2017

Velikonoční prázdniny: 13. 4. 2017 (čtvrtek)

Velký pátek: 14. 4. 2017 (pátek)

Velikonoční pondělí: 17. 4. 2017 (pondělí)

Svátek práce: 1. 5. 2017 (pondělí)

Den osvobození: 8. 5. 2017 (pondělí)

Hlavní prázdniny: 1. 7. – 1.9. 2017

(školní rok 2017/2018 začne v pondělí 4. 9. 2017)
 
Zápis do 1. třídy: 7. 2. (úterý) – 8. 2. 2017 (středa) => 12:00 – 16:00
 

Zasedání pedagogické rady:
 
22. 11. 2016 (úterý)    

25. 1. 2017 (úterý)    

5. 4. 2017 (středa)    

22. 6. 2017 (čtvrtek)
 

Třídní schůzky:  

22. 11. 2016 (čtvrtek)

5. 4. 2017 (středa)


(třídní učitelé si také mohou domluvit další termín dle aktuální potřeby)        
  

Konzultační dny

10. 1. 2017 (úterý)

31. 5. 2017 (středa)


(vyučující si mohou domluvit konzultaci s rodiči také individuálně)

Konzultační hodiny výchovné poradkyně - středa  - 13:30 – 15:00, schůzky v jiný termín po předchozí domluvě  

Podkategorie